genicular artery embolization , આ એક આવી નવી પદ્ધતિ છે જેનાથી ઘૂંટણની ગાદી નો દુખાવો જતો રહે છે. Tv9 માં આના વિષે માહિતી આપતા તબીબ મોહલ બેંકર અને રોઝીલ ગાંધી .

TV9 CHANNEL INTERVIEW